GAME
客隊
Nev
50
Q1 Q2 Q3 Q4 F
Nev
11 10 13 16 50
青木
7 15 9 16 47
日期: 09 Jun 22:00     地點: 蒲崗村道體育館
主隊
青木
47
Never give up 青木

兩分比率

三分比率

罰球比率

Never give up 青木
球隊總數 球員最高 球隊總數 球員最高
得分 50.0

Ho Long Yin
#20
47.0

Lui Ming In (3)
#20
兩分入球 21.0

Ho Long Yin
#8
8.0

Sin Wai Yin
#3
三分入球 0.0

Tang Ho Man
#
9.0

Lui Ming In (3)
#5
籃板總數 25.0

Tang Ho Man
#7
16.0

Lee Ming Hin
#5
助攻 5.0

Ho Long Yin
#4
7.0

Cheung Chun Hung (1)
#3
偷波 0.0

Tang Ho Man
#
0.0

Sin Wai Yin
#
封阻 0.0

Tang Ho Man
#
0.0

Sin Wai Yin
#
效率 47.0

Ho Long Yin
#16
38.0

Lui Ming In (3)
#9

留言

支持

你支持邊隊?
Never give up 青木
在處理您的支持,請耐心等待。

網站動態

 • Zacesebaqoo
  剛剛加入了 康仁慈善籃球聯賽。
  六月十五日, 2020 下午2:30
 • Lam
  剛剛加入了 康仁慈善籃球聯賽。
  五月二十四日, 2020 上午12:51
 • lau
  剛剛加入了 康仁慈善籃球聯賽。
  四月十九日, 2020 下午3:53
 • Depsy
  剛剛加入了 康仁慈善籃球聯賽。
  四月一日, 2020 上午2:07
 • EugeneGob
  剛剛加入了 康仁慈善籃球聯賽。
  三月三十一日, 2020 下午7:26